دختران آسمان
حسین حدیثی
آلبوم {شب باید فرو افتد}
گزیده‌ای از قطعه شماره‌ی پنج: شامگاه

دابل باس ، موکسنیو، موسیقی الکترونیک
۱۳۹۱ – لندن

www.HosseinHadisi.com